Отопление с климатици

Какво е отоплението с климатик?! Колко може да ни струва и как да се грижим за качеството на въздуха и циркулацията му през отоплителния период. На тези теми, често хората си задават множество въпроси, а това е един удачен начин да ги разгърнем и да се насочим конкретно към отопление с климатик през зимата.

Най-образно казано всеки един климатик премества енергията, а в резултат на завъртане на въздуха в помещенията, преобразува топлина. И в природата това естествено движение на топлината преобразувана от студено към топло място, се подчинява втория закон за термодинамика. В резултат желанието през зимата да черпим топлина от вън, която да пренесем в стаята, се налагат вземане на по-специални мерки. Отново опираме до друг физичен закон. Като пример може да ни послужи този с автомобила. Когато се движим по наклон и се спускаме по него, то автомобилът се движи и с изключен двигател. В момента, в който изкачваме наклон, двигателя трябва да е в режим на действие, за да се справи с гравитацията. По подобен начин стои и темата за отопление с климатик. Или казано с други думи, щом има противодействие, няма как да няма действие. Когато на вън е студено, климатика работи на двойно по-голямо натоварване, за да загрее въздуха в помещенията и да достави топлината.

При климатик за домашна употреба, топлина може да се мести, а това е свързано с работа на компресора. Той се разполага в тялото отвън на климатика и служи за енергия за извършване на работа, захранвайки се от електрическата мрежа. Всички процеси, които протичат в тялото на климатика са сходни с тези в хладилника или фризера. Разликата е в това, че топлинните мощности на климатика са по-големи, а интервалите на температури са значително по-разнообразни.

Водещият принцип на работа за климатиците е добре описан всяко действие в „Цикъл на Кarno“. В самия цикъла флуидите се подават на промяна от налягане и температура. Когато налягането на флуида се покачи при еднакъв обем се покачва и температурата. Същото важи и в обратния случаи.

Друг важен елемент е компресора. Работата на компресора се разделя по различен начин. Тогава се задейства електромотор, който задвижва по нататъшните действия. Някой компресори са по-ефективни и при тях количеството на използвана енергия е критерии и за отделената топлина.

Друга не по-маловажна подробност при отопление през зимата е свързаната с въздух, влага и тялото от вън. Температурата навън трябва да е по-малка от околната среда, а щом влажността е висока, то външното тяло образува конденз от капчици вода. Последните често замръзнат. Когато се образува лед, той трябва да бъде отстранен. За повечето климатици важи принципа на само размразяване. Тогава външното тяло се нагрява с фреон и така леда се премахва. Всичко това е работа на микропроцесора, а той се извършва автоматично.